O Firmie

Zakres świadczonych usług:

Oferujemy kompleksową obsługę prawną i księgową firm w zakresie:
- Ksiąg rachunkowych
- Ksiąg Przychodów i Rozchodów
- Ryczałtu
- Spraw kadrowych i ZUS
- Obsługe kontroli ZUS, Urzędów Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej
- Prowadzenia trybu odwoławczego do NSA włącznie oraz od decyzji ZUS
- Windykacje należności
- Działamy od 1995 r.

Zapraszamy !